Văn phòng cho thuê quận Phú Nhuận giá rẻ TP HCM

Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Prince building

PN Building

Huỳnh Văn Bánh - Phú Nhuận 8 USD/m² ~ 168 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, PN Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VTC Online Building

Nam Giao Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Nam Giao Building

VP Bank Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VP Bank Building

Hà Phan Building

Phan Xích Long - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Hà Phan Building

VMG Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 12 USD/m² ~ 252 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, VMG Building

Gia Thy Building

Đào Duy Anh - Phú Nhuận 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Gia Thy Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Phú Nhuận Tower

Golden Bee Building

Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Golden Bee Building

H&H Building

Hoàng Văn Thụ - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, H&H Building

PNC TOWER

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 13 USD/m² ~ 273 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, PNC TOWER
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lý An Building

ARIANG Building

Trần Huy Liệu - Phú Nhuận 14 USD/m² ~ 294 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận,  ARIANG Building

GMA Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 15 USD/m² ~ 315 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, GMA Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Sonata Building
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Lutaco Building

Intan Building

Nguyễn Văn Trỗi - Phú Nhuận 16 USD/m² ~ 336 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Phú Nhuận, Intan Building